Kortsiktiga personliga lån: Varför de är ett idealiskt lånealternativ

Dåliga kreditpoäng ger oss mycket att oroa oss för, men vår rädsla är låga kreditbetyg är inte välgrundade, och det finns alternativ där ute. Ett långsiktigt personligt lån för dålig kredithantering kan vara attraktiv för en långivare, och med rätt villkor kan det vara en överkomlig väg för en låntagare till en starkare finansiell ställning.

Typiskt är framgången för en låneansökan beroende av att träffas med långivarkriterier. Faktum är att få lån godkännande har mycket lite att göra med kredit värderingar, och är starkare påverkad av inkomst, skuld-till-inkomst-förhållandet och generella överkomliga priserna på återbetalningarna. En låg poäng är ingen anledning att tro att avslag är garanterat. Du kan få mer information om hur du tar ett smart smslån med betalningsanmärkning här.

Men det finns ingen tvekan om att den typ av personliga lån som söks är en viktig del av ekvationen också. Det finns några steg att vidta för att säkerställa att lånet är billigt. Vid detta ökar chanserna för godkännande kraftigt.

Gör ditt snabblån till ett med bra villkor

Det finns ett antal element i ett låneavtal som gör det antingen överkomligt eller inte. I grund och botten kommer det ner till storleken på den månatliga återbetalningen, och det är här ett kreditresultat har viss inverkan. Till exempel är ett långsiktigt personligt lån för dålig kredit mycket billigare än ett lån som återbetalas under en kort tidsperiod.

Detta beror främst på att ju längre termen, desto fler sätt är låneskapanden uppdelad, så återbetalningarna är lägre och det blir lättare att få lån godkännande. Till exempel kommer ett lån på $ 20.000 som återbetalas över 3 år att kosta cirka 575 dollar per månad, inklusive ränta. Men över 10 år kostar bara 175 dollar, vilket gör lånet mycket billigare.

När det gäller ränta används en kreditpoäng för att bestämma vilken skattesats som ska tas ut - desto lägre poäng, desto högre ränta. Men medan ett långfristigt personligt lån innebär en lägre månatlig återbetalning är räntebeloppet betalat över lånets livslängd mycket högre.

De långsiktiga fördelarna

Det kan tyckas att för att betala ett lån över en längre period innebär det att man betalar mer i intresse, att beslutet inte är klokt. Fördelarna med att få ett långsiktigt personligt lån för dålig kreditförvaltning har emellertid mycket positiva långsiktiga konsekvenser.

Lånet används för att hantera dålig kredit genom att konsolidera befintliga lån till en enda skuld. Detta är ett enormt fördelaktigt drag, vilket väger uppväger den uppfattade kostnaden för det nya lånet. Till exempel får lån godkännande på ett 25 000 dollar lån innebär att befintliga skulder på 10 000 kr, 7 000 kr och 8 000 kr kan alla betalas ut i sin helhet och kreditvärdet justeras uppåt.

Och eftersom en skuld nu existerar, bara en räntesats debiteras kraftigt minskar de totala kostnaderna varje månad. Så ett personligt lån på 25 000 kr som tagits ut över 10 år kostar 175 kr per månad, vilket är mycket lägre än tre betalningar och uppgår till kanske 500 kr.

Hitta ett snabblån som passar dig

Men medan ett långsiktigt personligt lån för dålig kredit är billigare till följd av den sänkta månatliga återbetalningen, finns det ingen garanti för godkännande. Det kan vara nödvändigt att tillhandahålla säkerhet, fast det kan vara svårt om lånebeloppet är högt.

En cosigner är ett mycket bättre alternativ, eftersom han eller hon kan garantera återbetalningar kommer att göras varje månad. Att få lån godkännande görs allt lättare eftersom risken kring lånet tas bort med återbetalningar. Detta betyder också att räntan sänks, vilket förbättrar överkomligheten i processen.

Naturligtvis måste en cosigner ha ett bra kreditbetyg och en tillräcklig inkomst, men ett personligt lån är allt men säkert när man kan hitta.

 

© Copyright lanapengarmedbetalningsanmarkning